The HCHS Online Bookstore will be unavailable starting today.
Thank you, and we apologize for any inconvenience. You may visit the HCHS Bookstore at the G/F Alumni Building from Monday to Friday from 8:00 a.m. to 3:30 p.m.

G6 Filipino: Pinagyamang Pluma (Pre-order) GRADE 6

805.00

G6 Filipino: Pinagyamang Pluma (Ikatlong Edisyon)
Wika at Pagbasa para sa Elementarya
Batayan at Sanayang Aklat sa Filipino

Emily V. Marasigan, Ailene G. Baisa-Julian, Nestor S. Lontoc
Awtor

Alma M. Dayag
Koordineytor

FI420BW

SKU: FI420BW Categories: ,

Description

G6 Filipino: Pinagyamang Pluma (Ikatlong Edisyon)
Wika at Pagbasa para sa Elementarya
Batayan at Sanayang Aklat sa Filipino

Emily V. Marasigan, Ailene G. Baisa-Julian, Nestor S. Lontoc
Awtor

Alma M. Dayag
Koordineytor

FI420BW